Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради

До уваги керівників громадських об’єднань та інших неприбуткових організацій!

13.07.2016 постановою Кабінету Міністрів України № 440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Згідно вказаного Порядку усі неприбуткові організації у строк до 01.01.2017 повинні привести свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. У разі невиконання вказаної вимоги неприбуткові організації, які до 01 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 року з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Таким чином, з метою виконання вказаної вимоги закону, усі громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, професійні спілки, їх організації та об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, які діють на підставі власних установчих документів та мають на меті збереження статусу неприбуткової організації повинні привести свої статути та положення у відповідність з вимогами Податкового кодексу України.

Слід відмітити, що згідно положень Податкового кодексу України критеріями неприбутковості організації є обов'язкова наявність в установчих документах організації заборони щодо розподілу отриманих доходів(прибутків) або їх частини серед членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб та використання доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, а також положення щодо передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування їх до доходу бюджету у разі припинення діяльності громадського об'єднання.

З метою реєстрації статуту громадського формування з відповідними змінами керівнику такого формування (уповноваженій ним особі) потрібно звернутись до Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області або до відповідного Центру надання адміністративних послуг, який утворений при районних державних адміністраціях, містах (міст обласного значення рад) Хмельницької області чи Місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

02.11.2016 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 № 1666-VІІІ, яким, серед іншого, скасовано справляння адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи у разі приведення їх у відповідність до вимог Законів України.

Актуальна інформація, перелік та зразки необхідних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів громадського формування розміщені у швидкому доступі на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області на вкладці «Інформація для засновників і керівників громадських формувань»